Vai trò của mối chúa

Tháng Ba 4, 2018 admin 4

Tổ mối được thành lập, duy trì và phát triển nhờ mối chúa. Trong tổ mối có thế có từ một hoặc nhiều mối chúa. […]